Skip to main content

Bishop Barbarito Statements

Bishop

Bishop Gerald M. Barbarito 2023 Christmas Message

christ child and mary and joseph

Gazing upon the wonder of a newborn child, in all of its littleness, moves us to the very depth of our being. As the gaze of the newborn Christ is upon us this Christmas, we truly understand that the greatness of God is revealed in His becoming one of us in littleness. It is here that we meet God and know the joy of His presence within each of us. It is in simplicity that we know the joy of God Himself.

May the celebration of Christmas be filled with the divine joy of God as He reveals Himself in littleness!

Merry Christmas!

Bishop Gerald M. Barbarito


Contemplar la maravilla de un recién nacido, en toda su pequeñez, nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Mientras la mirada del Cristo recién nacido está sobre nosotros en esta Navidad, comprendemos verdaderamente que la grandeza de Dios se revela al convertirse en uno de nosotros en la pequeñez. Es aquí donde encontramos a Dios y conocemos el gozo de Su presencia dentro de cada uno de nosotros. Es en la sencillez que conocemos la alegria de Dios mismo.

¡Que la celebración de la Navidad esté llena del gozo divino de Dios mientras Él se revela en la pequeñez!

¡Feliz Navidad!

Obispo Gerald M. Barbarito


Devan kalite mèvèy ti Bebe sa-a ki fèk fèt nin mitan nou nan tout imilite-l la, sa vrèman pran nou nan zantray. Ak rega li ki sou nou nan Fèt Nowèl la, nou konprann tout bon vre Bondye moutre grandè li nan mitan nou nan fè kò li tou piti. Se la-a menm nou rankontre Bondye e rive konnen valè prezans li nan mitan nou chak. Se nan senplisite sa-a tou, nou fè eksperyans kè kontan li pote pou nou tout bon vre-a.

Se pou selebrasyon Fèt Nowèl la ranpli nou ak kè kontan Bondye etan lap revele li ban nou nan senplisite li.

Bon Fèt Nowèl

Monsèyè Gerald M. Barbarito

Close