Skip to main content

News and Notes

News

Bishop Barbarito's Christmas Message

As we celebrate the Birth of Christ this Christmas, may we find in Him the joy for which all of our hearts are yearning.  The sadness which can darken our world and our lives can only be cast away by the light of Christ always shining in the darkness.  In Bethlehem, He has become one of us so that His joy may be in us, and our joy may be complete.  I pray that Christ’s joy will fill all of us at Christmas and every day of the New Year!

A Blessed Christmas!
Bishop Gerald M. Barbarito              

 

Al celebrar el Nacimiento de Cristo esta Navidad, que encontremos en Él el gozo que todos nuestros corazones anhelan. La tristeza que puede oscurecer nuestro mundo y nuestras vidas solo puede ser desechada por la luz de Cristo siempre brillando en las tinieblas. En Belén, Él se ha convertido en uno de nosotros para que Su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea completo. ¡Oro para que el gozo de Cristo nos llene a todos en Navidad y todos los días del Año Nuevo!

¡Bendita Navidad!
Monseñor Gerald M. Barbarito

 

Pandan nap selebre fet nesans Kris la nan tan Nwel sa-a, se pou nou jwenn nan li tout sa ke nou anvi. Tristes ki pote fenwa nan mond la ak nan lavi nou-an kapab disparet selman ak limye Kris la ki toujou klere nan fenwa. Nan Betleem li te tounen youn pami nou, dekwa pou lajwa li-a ka nan nou e pou lajwa pa-n nan ka anfom net. Map lapriye pou lajwa Kris la kapab ranpli nou tout nan Fet Nwel la e chak jou nan nouvo ane-a.

Bon Fet Nwel
Moneye Gerald M. Barbarito
Evè k dyocèz Palm Beach

Close